TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Contributie

Hoogte contributie e.d. voor het verenigingsjaar 2019:
 

 

Eenmalig entreegeld

Contributie
Jaarlid-
maatschap

Contributie
Zomerlid-maatschap

Contributie
Winter-lidmaatschap

Contributie  Competitie
Lidmaatschap Per competitie

Bijdrage
Per
 competitie

Jaar-bijdrage Sporty
Business Friend

Zomer
bijdrage
Sporty
Business Friend

Senior (vanaf 18 jaar)

n.v.t.

€ 193,00

€ 158,00

€ 80,00

 n.v.t.

€ 17,50

€ 325,00

€ 278,00

Student uitwonend (*)

n.v.t.

€ 115,00

€ 94,00

€ 42,00

n.v.t.

€ 17,50

€ 194,00

€ 166,00

Junior (16 t/m 17 jaar)

n.v.t.

€ 138,00

€ 122,00

€ 42,00

n.v.t.

€ 8,50

€ 230,00

€ 203,00

Junior (9 t/m 15 jaar)

n.v.t.

€ 92,00

€ 80,00

€ 42,00

n.v.t.

€ 8,50

€ 155,00

€ 134,00

Junior (t/m 8 jaar)

n.v.t.

€ 49,00

€ 40,00

€ 42,00

n.v.t.

€ 8,50

€ 82,00

€ 70,00

G-tennis

n.v.t.

€ 92,00

€ 80,00

€ 42,00

n.v.t.

€ 8,50

€ 155,00

€ 134,00

Competitie lidmaatschap

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 50,00

€ 17,50

n.v.t.

n.v.t.

 

De leeftijd die in het verenigingsjaar (= kalenderjaar) 2019 wordt bereikt, is bepalend voor de categorie waarin een jeugdlid valt en derhalve ook voor de hoogte van de contributie e.d.

Zomerseizoen: 25 maart 2019 t/m 7 oktober 2019

Winterseizoen: 1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020


(*) Alleen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiervoor bij de secretaris en accordering door het bestuur.                                      

Bardienst regels

Bardienstregeling

 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de bardienstregeling en een toelichting op het in te vullen rooster bardiensten. 

Bardienstregeling voor senioren

 

 1. Ereleden en leden ouder dan 70 jaar zijn vrijgesteld van bardiensten.
 2. Alle overige seniorleden draaien gedurende het zomerseizoen drie bardiensten naar keuze overdag of ‘s avonds doordeweeks of in het weekend.
  Alle overige senior jaarleden en interne winterleden draaien gedurende het winterseizoen één bardienst naar keuze overdag of 's avonds doordeweeks of in het weekend.
 3. De bardiensten kunnen niet van te voren worden afgekocht.
 4. Indien het door u in te vullen rooster bardiensten niet op de juiste datum is ingevuld, wordt u 3 resp. 1 maal willekeurig ingedeeld.
 5. Houdt u er rekening mee dat bardiensten tijdens toernooien en/of evenementen later kunnen eindigen dan normaal.
  Wanneer u te kennen geeft op speciale avonden bardienst te willen draaien zoals: competitie op zaterdagavond, een feestavond tijdens een open toernooi, tijdens de herfstcompetitie of op de slotavond en u uw bardienst na 23.00 uur verlengt, dan zien wij dit als een dubbele bardienst, zodat u dan voor 2 i.p.v. 3 bardiensten zult worden ingedeeld. 

 

Opgave Bardiensten

Op het rooster bardiensten via barboek.nl kunt u invullen wanneer u de bardiensten wilt draaien. Op grond hiervan wordt de planning van de bardiensten gemaakt. 
U kunt uw bardiensten invullen voor het zomerseizoen tot 18 maart j.l..
U ontvangt t.z.t., ruim voordat u een bardienst moet draaien persoonlijk, via een e-mail, daarvan bericht.
Dus geef het juiste e-mailadres op bij de opgave van de bardiensten.

Rooster bardiensten

Het rooster bardiensten is te lezen via de website van barboek.nl
- Via de website van barboek.nl kunt u direct uw eigen bardiensten zien of het rooster bardiensten per maand.
- Een overzicht van het complete rooster bardiensten op chronologische volgorde (op datum) vindt u door op de desbetreffende link te klikken.
Dit rooster hangt ook op het mededelingenbord in het clubgebouw.

Reservelijst t.b.v. overname bardiensten

Seniorleden die zich willen plaatsen op de reservelijst, kunnen tegen betaling bardiensten overnemen. Zij kunnen dit telefonisch doen bij of via een e-mail aan Leo v.d. Berge (bardienst@tvwaddinxveen.nl.)
Per overgenomen bardienst ontvangt u € 35, = direct van degene die u vervangt of via de penningmeester.

Verhindering

Indien u verhinderd bent uw bardienst te draaien, bent U verplicht zelf voor vervanging te zorgen. Bij onverwachte verhindering kunt u de volgende stappen ondernemen:

 

 

 • U kunt ruilen met andere leden. Deze ruiling regelt u zelf en moet worden aangetekend in het barboek achter de bar. Hierbij geldt wel dat u zelf verantwoordelijk blijft.
 • U kunt iemand van de reservelijst inschakelen. De betaling van de overgenomen bardienst à € 35,00 dient direct aan de invaller te geschieden. De mutaties dienen genoteerd te worden in het barboek achter de bar. Ook hierbij geldt wel dat u zelf verantwoordelijk blijft.
 • Wanneer de barcommissie voor u vervanging moet regelen betaalt u € 35,00 overdrachtskosten bij afmelden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de bardienst en € 50,00 overdrachtskosten bij afmelden binnen 14 dagen voor aanvang van de bardienst.
  U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de vereniging die binnen 30 dagen betaald dient te worden.
  Bij niet tijdig betalen kunnen de speelmogelijkheden worden ingetrokken.
 • Voor het niet kunnen draaien van bardiensten wegens langdurige blessures dient u schriftelijk contact op te nemen met de secretaris van het bestuur. Het bestuur bepaalt of u wordt vrijgesteld van bardiensten of niet.

Voor seniorleden, die bovenvermelde verplichtingen niet nakomen geldt een boeteregeling van € 75,00. De inning van deze boete geschiedt via een acceptgiro van de vereniging die binnen 30 dagen betaald dient te worden. Bij niet tijdig betalen kunnen de speelmogelijkheden worden ingetrokken.

E-mailadres: bardienst@tvwaddinxveen.nl

Namens de barcommissie,                                      
Leo v.d. Berge          -        tel.: 06-11390950

Inschrijven als scorebord sponsor

 

Afbeelding

Sinds kort is er de mogelijkheid om op onze scoreborden sponsor uitingen te zetten.
De sponsoring is per baan en voor de minimale periode van 1 jaar.
 
Wil jij ook een of meerdere banen sponsoren met jouw bedrijf, meld je dan snel aan!

Inschrijven kan door onderstaande formulier in te vullen en te versturen, dan nemen wij
zo snel mogelijk contact met jullie op.

De sponsor bedragen zijn:

75 Euro per baan/jaar voor baan 1,2,7 en 8;
125 Euro per baan/jaar voor baan 3,4,5 en 6;

Nog vragen over sponsoring, neem contact op met:
sponsoring@tvwaddinxveen.nl

Samenwerking "Tennis in Waddinxveen"

BE FAIR tennis                   De Gouwe Smash tennis              TV Waddinxveen tennis

Het staat in alfabetische volgorde en dat is de enige reden waarom het zo is neergezet.               

Deze drie, al minimaal 40 jaar naast elkaar functionerende verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken.
De steeds meer toenemende wens van de drie is verder gaande samenwerking om uitsluitend de tennissport levend te houden en op enthousiaste wijze uit te breiden.    

 “Vissen in elkaars vijver”  dat moet geen activiteit worden en de besturen van alle verenigingen hebben besloten om op serieuze basis samen te gaan werken.

De eerste uiting hiervan was al op 24 oktober j.l. met een op Waddinxveen gerichte actieve actie voor het laten sporten van zoveel mogelijke 60 plussers.
Voor die groep is het ook uiterst belangrijk om gezond te blijven en bewegen met een racket is een breed gedragen wens.  
Er komen meer evenementen waarin de samenwerking tot uitdrukking gaat komen.

Maar bovenal , het is al gezegd, hebben de drie besturen behoefte om te laten weten , dat deze samenwerking voor allen vruchten zal gaan afwerpen.
Zij hopen dat dit door een ieder zal worden gedeeld.

De drie besturen

Namens hen: Roel Booden, Nico Dolmans, David Purmer/Aart Rietveld