TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Wat moet je weten van het lidmaatschap?

Wijzigingen van foto's op de spelerspas

Heb jij ook zo'n oude foto op je leden pas? Je kan een nieuwe foto sturen naar de ledenadministratie, via mail: ledenadministratie@tvwaddinxveen.nl .
Als deze foto voldoet aan de kwaliteitseisen (lees hier), dan wordt deze opgenomen in ons ledenbestand. De foto is dan direct actief op ons afhangbord.
Tegenwoordig worden de KNLTB spelerspassen slechts 1 maal per 2 jaar uitgegeven. Het kan dus wel even duren voordat de nieuwe foto op de pas verschijnt.
Je kan er ook voor kiezen om een nieuwe pas aan te vragen met de nieuwe foto. Hieraan zijn echter KNLTB kosten verbonden. 

Langdurige blessure of zwangerschap.

In geval van langdurige blessure of zwangerschap kan een lid, vóór aanvang van het seizoen (1 april) een schriftelijk verzoek (via email) doen aan de secretaris om het lidmaatschap om te zetten naar een “ondersteunend lidmaatschap”. De kosten van het ondersteunend lidmaatschap bedragen 12 Euro per jaar. Dit is beschreven in artikel 5 van het huishoudelijk reglement.
Tijdens deze blessure periode vervallen niet de overige verplichtingen naar de vereniging. Openstaande bardiensten moeten worden gedraaid, ofwel kan er door het lid een vervanger worden geregeld. Als ondersteunend lid ben je niet speelgerechtigd, je ontvangt ook geen KNLTB pas. Als je hersteld bent en weer kunt spelen, kan je een verzoek doen het ondersteunende lidmaatschap weer om te zetten naar een volledig lidmaatschap. De contributie wordt dan naar rato van het seizoen in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap.

Als u besluit om uw lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen, dan kunt u dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie. 
Opzeggingen moeten voor 1 december bij de ledenadministratie ingediend te zijn. Deze opzeggingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie.
Opzeggingen na 1 december kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor het nieuwe seizoen.
Opzegging geldt voor alle lidmaatschapsvormen, waaronder het ondersteund lidmaatschap.

Het competitielidmaatschap en het winterlidmaatschap worden niet stilzwijgend verlengd. Deze lidmaatschappen moeten iedere keer opnieuw aangevraagd worden.
Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart, het competitielidmaatschap geldt voor de periode van de voorjaars- of herfstcompetitie.

wetgeving opzegging lidmaatschap

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.