TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Algemene informatie

TV ‘WADDINXVEEN’

 

Tennispark “De Woerd” telefoon:  

Alberdingk Thijmlaan
2741 AA Waddinxveen

bekijk op kaart

0182-612609  
     
Postadres    

Tennisvereniging “Waddinxveen”:
Secretariaat
Postbus 1
2740 AA Waddinxveen

06-27229441  
 
Redactieadres Nieuwsbrief “De Woerd”

mirandadejong@hotmail.com

   
 
Bankrekeningnummer: Rabobank IBAN: NL70RABO0366860070 t.n.v. TV "Waddinxveen"
 

Website: www.tvwaddinxveen.nl

Facebook: TVWaddinxveen

 


Emailadressen:

bestuur@tvwaddinxveen.nl

voor vragen aan het bestuur
secretariaat@tvwaddinxveen.nl ontvangt o.a. alle inkomende mail vereniging
ledenadministratie@tvwaddinxveen.nl voor vragen, informatie over en/of doorgeven van wijzigingen t.b.v. de ledenadministratie
penningmeester@tvwaddinxveen.nl voor vragen, opmerkingen en/of informatie omtrent financiële zaken

beheer@tvwaddinxveen.nl

voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de website
bardienst@tvwaddinxveen.nl voor vragen en/of opmerkingen betreffende de bardiensten binnen de vereniging
evenementen@tvwaddinxveen.nl     voor vragen aan de evenementencommissie over interne toernooien en/of evenementen
jeugd@tvwaddinxveen.nl voor vragen over jeugdzaken en/of -jeugdtoernooien
seniornetworks@tvwaddinxveen.nl

voor vragen over veteranen en/of senioren 50+
zaken en evenementen

opentoernooi@tvwaddinxveen.nl voor vragen en/of informatie over het TV Waddinxveen Open Toernooi
sponsoring@tvwaddinxveen.nl voor vragen en/of informatie over sponsorzaken m.b.t. de vereniging

 

Barinstructie Verantwoord Alcohol schenken

Hoe komt u bij de test?

 • Klik: https://www.nocnsf.nl/iva (dit staat voor Nederlands Olympisch Comité, Nederlandse Sport Federatie / Instructie Verantwoord Alcoholgebruik)
 • U komt op de site van het NOC. In de blauwe balk aan de bovenzijde klikt u op "doe de test"
 • Daarna vult u uw persoonlijke gegevens in, verder vult u in bij:
  • E-mailadres barverantwoordelijke: bardienst@tvwaddinxveen.nl
  • Naam vereniging: TV Waddinxveen
  • Aangesloten bij: KNLTB
  • Plaats vereniging: Waddinxveen
  • Barverantwoordelijke: Jimmy van Dalm
  • E-mailadres ondernemingsdossier: blanco laten/niets invullen. 
 • Vervolgens klikt u: "Begin de test > >"

Als u voor de test bent geslaagd, ontvangt u direct een certificaat. De barcommissie ontvangt eveneens uw certificaat. U hoeft voor de vereniging dus geen kopietje te maken.

Alvast dank voor uw deelname.

Labellen


Iedere maandag van 19.00 tot 22.00 uur wordt een labelavond georganiseerd. U bent welkom om vrij te spelen! Alleen even melden aan de tafel.

Ieder seniorlid is welkom en een mede-tennisser zorgt voor de indeling in verschillende potjes. Bij aankomst lever je je pasje in en je kunt stoppen wanneer je wilt door je pasje om te draaien. Je kunt een half uur of een paar uur spelen in verschillende opstellingen. Als het erg druk is, wordt je soms voor een halfuur vrij gepland en kun je een drankje nemen.

Alle niveaus zijn welkom! Er wordt rekening gehouden met beginners. Van de ervaren spelers wordt dan verwacht dat zij zich een potje wat meer in zullen houden. Dit gaat altijd in goede sfeer!  Vanwege het vrijhouden van de banen is het niet de bedoeling, dat als je komt labelen je ook nog vrij speelt op die avond
. Wel kun je het eventueel combineren met je lesuur.

Op de maandagen in de winterperiode van eind december tot begin januari, op feestdagen en bij speciale activiteiten is er geen labellen. Deze data kun je op de evenementenkalender vinden.

Graag tot ziens.

De Evenementen Commissie

Openingsavond 15 maart 2019

Inschrijvingsformulier Openingsavond "TV Waddinxveen"Vrijdagavond 15 maart ben je welkom op ons park. Vanaf 19.00 uur is er inloop we op ons mooie tennispark.
Koffie, thee met iets lekkers staan klaar. We starten om 19.30 uur.

Voor de beginnende tennissers wordt er een clinic verzorgt door onze club tennisleraar.
Mocht je geen racket hebben, dan is dat geen probleem, want voor rackets wordt gezorgd.
Daarna is er nog gelegenheid vrij te spelen op basis van het label systeem.
Aan het einde van de avond sluiten we af met een drankje.

Verder is er ook gelegenheid om je aan te melden voor een lidmaatschap.

Powered by BreezingForms

Algemene voorwaarden tennislessen

 waaronder les wordt gegeven door de tennisleraren:

 •       Frank van den Berg;
 •       Karen van Drimmelen
          
 1. De cursist verbindt zich alleen of in combinatie met anderen een cursus van 20   lessen te nemen.
 2. De leraren zijn verplicht deze lessen te geven.
 3. Een les zal een uur of een half uur duren. Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten, onder een half uur een periode van 30 minuten.
 4. Het lesgeld dient voor het begin van de cursus te worden voldaan. Bij tussentijds beëindigen van de cursus verplicht de cursist zich het totale lesgeld te voldoen.
 5. De leraren zorgen voor tennisballen.
 6. Indien de cursist niet op de les verschijnt, is dat voor haar/zijn rekening, terwijl de cursist zich zo spoedig mogelijk dient af te melden bij de leraar.
 7. Indien de leraar niet op de les verschijnt, zal dit worden vergoed door een extra les te geven.
 8. Indien door weers- of baanomstandigheden een gedeelte van de les geen doorgang kan vinden, wordt die les als normaal gespeeld beschouwd. Kan echter geheel geen les worden gegeven, dan geldt de volgende regeling:
  • één vervallen les -     wordt niet ingehaald.
  • twee vervallen lessen -     er wordt één les ingehaald.
  • drie vervallen lessen -     er worden twee lessen ingehaald
  • vier vervallen lessen -     er worden twee lessen ingehaald

     Er worden dus maximaal 2 lessen ingehaald.

 1. De cursist is verplicht in tenniskleding op de baan te verschijnen.
 2. De door de leraar te leveren prestatie bestaat uitsluitend uit het geven van tennislessen.
 3. Wanneer de cursist tijdens de cursus op vakantie gaat, dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen. Zo niet, dan vervallen die lessen.
 4. De lessen, die vervallen tijdens de vakantie van de leraar, vinden plaats op een later tijdstip.
 5. De leraren zijn niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de gebeurtenissen tijdens de lessen. De cursisten nemen deel aan de lessen voor eigen risico.
 6. De cursist dient lid te zijn van T.V. Waddinxveen om deel te kunnen nemen aan    de lessen.
 7. Bij het begin van de cursus worden de cursisten geacht met deze algemene voorwaarden bekend te zijn, en daarmee akkoord te gaan.