TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Parkregels

Ons tennispark
Het tennispark is geopend vanaf 9.00 uur 's ochtends. Als u op het park komt, wil dat niet zeggen dat u direct kunt gaan tennissen. Het kan best zo zijn dat er nog meer leden, jeugd of volwassenen, willen gaan spelen. Dan moet u uw pasje op het afhangbord in de gang ophangen. Als u naar huis gaat, moet u natuurlijk niet vergeten uw pasje weer mee te nemen.
Jeugdleden t/m 15 jaar mogen spelen op alle banen tot 18.00 uur.
Jeugdleden t/m 15 jaar mogen ook na 18.00 uur spelen, maar dan in combinatie met senioren.
Het kan wel eens gebeuren dat u wat lang moet wachten om te kunnen spelen.
U hoeft zich dan niet te vervelen, want er is ook nog een minibaan en een oefenkooi.
Om daarop te mogen spelen hoeft u niet af te hangen. Maar als er nog meer mensen staan te wachten voor de minibaan of de oefenkooi, laat die dan ook een tijdje een balletje slaan.


Baanbezetting gedurende de avonduren
Gaat u s´avonds tennissen, neemt u dan in principe eerst de banen 4 en 5 of 2 en 3. Daar branden nl. maar 4 lampen. Pakt u direct baan 6-7-8, dan gaan er 8 lampen aan. Vanzelfsprekend kunt u als de banen 1 t/m 5 bezet zijn, van de laatste 3 banen gebruik maken. Dit spaart stroomkosten en voor de overburen betekent het minder lichtoverlast, als ze daar al gevoelig voor zijn.


Nieuw: Toegangssysteem via pasje!

Beste Leden,

Zoals jullie weten is er een toegangscontrole op ons park geïnstalleerd. Deze toegangscontrole willen we toepassen in het winterseizoen. In het winterseizoen zijn er niet altijd bardiensten aangesteld en dan is het handig als de deuren vanzelf sluiten. Wij willen de komende maanden tot aan het zomerseizoen de toegangscontrole uitproberen.

Wanneer gaat het in?
Het gaat dinsdag 23 december 2014 in werking.

Wat gaat dat betekenen voor onze Leden:
Als je naar de tennisbaan gaat, Altijd je tennispasje meenemen. Met je pasje krijg je toegang bij de poort aan de ingang van ons park. Haal je pasje door de kaartlezer en wacht tot het rode lampje groen wordt. Duw de deur dan open om toegang te krijgen. Ook krijg je toegang met je pasje bij de deur van ons clubhuis. Haal ook daar je pasje door de kaartlezer en wacht tot het rode lichtje groen wordt. Daarna start de duidelijk hoorbare mechanische vergrendeling. Wacht totdat deze gestopt is en er drie piepjes klinken. Dit duurt een paar seconden langer dus gaat niet gelijk aan die deur staan trekken, maar wacht tot na de drie piepjes en duw dan de deur open. Als men meteen aan de deur trekt, kan het mechaniek ontregeld of zelfs kapot gaan !!!

Attentie voor onze leden:
Op allebei de deuren is een dranger gemonteerd om de deuren altijd uit zichzelf te sluiten. Laat dat altijd gebeuren en gaat er niet iets tussen zetten zodat hij open blijft staan. De leden die 's avonds als laatste op het park aanwezig zijn moeten controleren als zij weggaan, dat alle lichten van de banen uitgeschakeld zijn en de deuren achter hun dichtvallen.

Bardiensten:
Als je bardienst of onderhoudsdienst hebt neem dan ook altijd je tennispasje mee om toegang bij het hek te krijgen.
Als het clubhuis ( dus de Bar ) niet open is, open dan de achterdeur met de sleutel die op onze vaste plaats hangt.
Sluit 's avonds precies hetzelfde af als wat jullie gewend zijn, en hoe het beschreven staat in het barboek. Mocht je er niet uitkomen en lukt het openen niet, vraag het dan eerst aan de andere leden die op het park aanwezig zijn. Als je problemen met je pasje hebt en het lukt niet om met je pas naar binnen te komen laat dat dan even via een e-mail
weten.
Stuur die e-mail dan aan nicokortenhoeven@outlook.com of aan paul.langbein@planet.nl en vermeld je naam en bondsnummer!

Als je onraad ruikt of je vertrouwt niet dat het park goed wordt afgesloten bel dan even een bestuurslid. Natuurlijk is een bestuurslid niet altijd gelijk beschikbaar dus geef ik het nummer een viertal bestuursleden:

Nico Kortenoeven: 06-21335419
Ron Bekooy: 06-27100191
Frank Stelling: 06-28842880
George Helmer: 06-20446827

Beste Leden, ik hoop dat de toegangscontrole goed zal werken en daar is zeker jullie medewerking voor nodig. Ga er goed mee om en neem voortaan altijd je tennispas mee als je naar de club komt.

namens het bestuur,
Nico Kortenoeven ( voorzitter)


Fietsen stallen op ons park!
De fietsenstalling is uitgebreid en mooi geasfalteerd. Ruimte om de fiets te kunnen stallen is volop aanwezig.
Tijd voor het bestuur om de regels nog even duidelijk weer te geven.
Fietsen horen dus niet voorbij de minibaan c.q. de inslaankooi gestald te worden, maar op de daarvoor bestemde ruimte!

 

Hoe ga ik om met Smashcourt banen?
1. U wordt gevraagd na elke partij slepen, te beginnen vanaf het punt, waar het sleepnet ligt en vervolgens naast de baan tot aan het net; dan langs het net naar de andere kant tot naast de baan en vervolgens tot achter de baseline. Van daaruit in steeds kleinere cirkels rondgaan tot u op ongeveer 1 meter voor de baseline uitkomt.
Net even uitschudden en terug naar de hoek waar de haak hangt of komt te hangen.
2. Tijdens regen of als de banen nog nat zijn, nooit slepen!
3. In de winter en het vroege voorjaar de banen niet betreden bij sneeuw en opdooi (dus na een vorstperiode, waardoor het water niet weg kan door de nog bevroren ondergrond en de mat wordt beschadigd)!! Bij vorst kan er in principe wel gespeeld worden.
4. De banen zijn bespeelbaar een kwartier nadat de laatste natte plekken zijn weggetrokken. Gaat u eerder de baan op, dan krijgt u te maken met natte en dus rode tennisballen en een nog te zachte zandlaag, dus even laten drogen.
5. Alleen met tennisschoeisel de baan betreden en nooit met een sigaret, vuur of scherpe voorwerpen de baan op gaan.
6. We hebben gemerkt, dat vooral bij droog weer bij het verlaten van de baan de tegels glad kunnen zijn door het keramisch zand, dat er ligt. Er zullen overal matten of roosters komen om Uw schoenen zandvrij te maken, maar geheel voorkomen lukt dus niet. Past u dus op s.v.p. !!!
7. Als u bij nat en vochtig weer van de baan komt, slaat u dan uw schoenen af met uw racket, zodat niet al het zand op de voetpaden komt.
8. Laat u zich niet in het gaas van het hekwerk vallen bij het halen van een bal of trap er tegenaan; de kwaliteit is niet meer zoals voorheen en tamelijk slap en kwetsbaar, dus komen er snel builen in die niet meer weg te krijgen zijn.
9. Wilt u, als uw partij afgelopen is, uw spullen (zoals lege flesjes, afval etc.) meenemen van de baan, zodat de groundsman geen extra en onnodig werk hoeft te verzetten.

Als u zich aan deze regels wilt houden, maakt u het een ieder een stuk gemakkelijker.
Houdt het park in conditie en schoon, het is ook Uw park !

Commissie parkonderhoud

Huisdieren?
Huisdieren zijn welkom op ons park, maar dan moet wel voldaan worden aan een aantal regels:

    Het is aan de verantwoordelijkheid van de eigenaar, om te zorgen dat het huisdier geen overlast veroorzaakt aan andere leden en bezoekers.
    Indien een huisdier rommel maakt of ons park bevuilt, dan is de eigenaar verantwoordelijk om dit direct op te ruimen.
    Een meegebracht huisdier mag binnen de hekken van ons park nooit loslopen en dient altijd aangelijnd te zijn.


Openen en sluiten van het park
De enkele toegangspoort moet in het zomerseizoen, tijdens de opening van ons park, altijd op de haak blijven staan zodat de poort altijd open staat en een ieder toegang heeft. Degenen die het park afsluit, haalt de haak eraf en sluit de poort.


C.V. aan of uit tijdens het winterseizoen
Het is vaak koud tijdens het winterseizoen, dus zijn er diverse leden die bij binnenkomst in het clubhuis de thermostaat knoppen van de verwarming omhoog draaien. Zij denken dan, door de knop op 5 te zetten, dat het sneller warm wordt.
Even dus ter verduidelijking voor degenen die het nog niet weten :

1. Stand 2 betekent +/- 17/18 graden.
2. Stand 3 betekent +/- 20/21 graden
3 .Stand 5 betekent +/- 25 graden.

Als u dus stand 5 instelt, blijft de verwarming doorloeien tot het 25 graden is en dat is dus niet te halen in ons clubhuis.
Het ergste is nog, dat degene die de verwarming omhoog draait, deze bij het verlaten van het clubhuis niet terugzet met als gevolg, dat de verwarming soms dagen (en nachten) voor niets staat te loeien totdat iemand het erg warm vindt worden en de knoppen terugzet.

Wil dus een ieder, die de thermostaatknoppen opdraait, deze niet hoger zetten dan stand 3 en ‘s avonds bij het verlaten van het clubhuis, deze knoppen weer terugzetten naar stand 1.

Bij voorbaat dank!
Commissie onderhoud